Úspech znamená robiť to, čo ťa baví.

Čo poskytujeme?

Našim klientom pomáhame zorientovať sa pri výbere FX brokera poskytnutím všetkých dostupných informácií o danej finančnej inštitúcii a platnej legislatíve.

Našou prioritou je spokojnosť klienta

  • Asistencia pri registrácii

    U vybraných brokerov asistujeme klientovi pri jeho registrácii, poskytujeme mu relevantné informácie ohľadom likvidity a poplatkov, ktoré vznikajú pri jednotlivých obchodných transakciách.
  • Profit

    Klient získava potrebné informácie a z toho plynúce výhody, aby na tejto spolupráci profitoval.

Forex

Foreign Exchange (označovaný aj ako FX alebo Forex Trading) je najväčší trh na svete.

Definície FX brokerov

Na globálnom trhu existuje viac ako 2500 Brokerov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na základe vlastnej stratégie, založenej na vopred určenom štýle obchodovania.

Market Maker (MM, DD- dealing desk)

Pri DD systéme párovania príkazov likviditu tvorí len jeden daný broker - MM, teda ako tvorca trhu jediný kótuje cenu pre klienta.

STP (Straight Through Processing)

STP je elektronický párovací systém, kde likviditu tvoria okrem retailových klientov všetci (broker, prime broker, banka).

ECN Broker (Electronic Communication Network)

ECN je elektronický párovací systém, v ktorom cenu môže tvoriť každý účastník trhu (retailový klient, broker, banka, fond a pod.).