O nás


Introducing Broker partners skrátene IB partners je marketingová spoločnosť orientovaná na devízový trh Forex.

Našim klientom pomáhame zorientovať sa pri výbere FX brokera poskytnutím všetkých dostupných informácií o danej finančnej inštitúcii a platnej legislatíve. U vybraných brokerov asistujeme klientovi pri jeho registrácii, poskytujeme mu relevantné informácie ohľadom likvidity a poplatkov, ktoré vznikajú pri jednotlivých obchodných transakciách. Od začiatku schválenia jeho registrácie mu ďalej poskytujeme informačnú podporu dohodnutou formou. Klient tak získava potrebné informácie a z toho plynúce výhody aby na tejto spolupráci profitoval.

Kto je Introducing Broker

Obchodný vzťah medzi finančnou inštitúciou (FX broker) a sprostredkovateľom klienta sa definuje názvom Introducing Broker (IB). Ten má možnosť vybrať si spoluprácu s viacerými brokermi súčasne nezávisle od seba. Stáva sa tak externým zmluvným partnerom danej finančnej inštitúcie, ktorá ho tým oprávňuje na základe zmluvných podmienok poskytovať klientom marketingovú podporu.

Introducing Broker nie je vedený ako finančný agent a preto ani nemôže poskytovať investičné alebo iné finančné poradenstvo.
Introducing Broker Introducing Broker

Kto môže byť Introducing Broker

Každý náš klient, ktorý splní registračné podmienky a stane sa klientom zmluvného FX brokera sa môže zároveň stať aj externým spolupracovníkom toho istého brokera. Stáva sa tak členom našej IB štruktúry a pod našim vedením absolvuje potrebné školenia zamerané predovšetkým na komunikáciu s klientom. Priebežne má od nás možnosť získavať potrebné informácie, ktoré sa týkajú nielen práce s klientom ale hlavne Forexu a produktového portfólia zmluvného FX brokera. Takýmto spôsobom môže získať pasívny príjem, ktorý vznikne z obchodných transakcií jeho klientov.