Forex


Foreign Exchange (označovaný aj ako FX alebo Forex Trading) je najväčší trh na svete. V preklade to znamená trh cudzích mien. Je až niekoľkonásobne väčší ako akciový trh keďže denný obrat je viac ako 3 bilióny dolárov.

Na devízových trhoch sa kupuje jedna a zároveň predáva iná mena. Meny sa teda obchodujú vždy v pároch jednej meny oproti druhej. Najväčší objem obchodov z denného objemu tvoria menové obchody medzi firmami, bankami ktoré navzájom medzi sebou cezhranične obchodujú. Zvyšné transakcie tvoria individuálni investori (forex obchodníci), ktorí sa snažia špekulovať na rast (long) alebo pokles (short) ceny menových párov. Forex poskytuje úžasný priestor pre dosahovanie ziskov. Špekulovať sa dá na nárast aj na pokles mien, čiže obchodníci môžu profitovať nielen z nárastu ale aj z poklesu. Forex je aj miestom pre dlhodobejšie investície, kde môžete slušne profitovať z dlhodobých pohybov mien.

Forex nie je centralizovaný, nie je to teda burza v klasickom význame slova, nezastrešuje ho totiž žiadna centrálna autorita, je to otvorený trh prístupný všetkým obchodníkom a investorom.
FX broker FX broker

Definície FX brokerov

Na globálnom trhu existuje viac ako 2500 Brokerov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na základe vlastnej stratégie, založenej na vopred určenom štýle obchodovania.Tento štýl však nie je verejne známy. Pri rozhodovaní o otvorení obchodného účtu je dôležité mať relevantné informácie o predmetnom brokerovi.Na základe spôsobu párovania objednávok rozlišujeme týchto brokerov

  • MM Market maker alebo aj pod označením DD-dealing desk
  • STP (Straight Through Processing)
  • ECN (Electronic Communications Network)

V súčasnosti dominujú trhu práve MM brokeri a to až 95%, zvyšok patrí ECN a STP

Market Maker (MM, DD- dealing desk)

Pri DD systéme párovania príkazov likviditu tvorí len jeden daný broker - MM, teda ako tvorca trhu jediný kótuje cenu pre klienta. Cenu tvorí vo vlastnom paralelnom párovacom systéme podobnému reálnemu FX trhu. Nakoľko MM obchoduje proti klientovi, platí pravidlo, keď klient zarába, broker prerába a naopak. Ak sa zadá príkaz, tak obchod s najväčšou pravdepodobnosťou ani neuvidí nikdy naozajstný trh.

Ak sa zadá príkaz, tak obchod s najväčšou pravdepodobnosťou ani neuvidí nikdy naozajstný trh

alebo pristane u brokera a ten to spáruje interne s nejakým iným obchodom, alebo dokonca obchoduje proti Vám. Nejaká časť obchodov samozrejme že je posunutá na trh, kde to si brokeri posúvajú svoje vlastne obchody aby zarobili oni a nie obchodník.

STP (Straight Through Processing)

STP je elektronický párovací systém, kde likviditu tvoria okrem retailových klientov všetci (broker, prime broker, banka). Retailový klient môže likviditu zo systému len odoberať, nie vkladať. Pre klienta je vhodné nájsť si STP brokera, ktorý má širokú sieť LP. Tí posielajú príkazy klienta priamo na reálny (nie paralelný) trh tiež bez zásahu dealera.Príjmová stránka STP a ECN brokera sú len komisné poplatky (commission) alebo časť spreadu, Broker musí byť ale dostatočne kapitálovo silný, aby zaplatil poplatky svojim poskytovateľom likvidity.

Straight Through Processing Straight Through Processing

ECN Broker (Electronic Communication Network)

ECN je elektronický párovací systém, v ktorom cenu vytvára tvoriť každý účastník trhu (retailový klient, broker, banka, fond a pod.). Páruje sa jeden externý príkaz s druhým externým príkazom elektronicky, priamo a objektívne bez zásahu dealera. Všetci účastníci môžu byť LP (liquidity provider).

Zjednodušene povedané, je to ako keby všetky stávkové kasína boli časťou nejakého systému a každé profitovalo len z provízie za stavenie.

Výhru a prehru by si delili medzi Vami a bankami. To znamená, že ECN Broker vždy prevedie príkaz na trh.